Pobreziaren feminizazioaren ikerketa Araban

Txosten honek Amaia Pérez Orozco ekonomialari feministak erreprodukzio sozialeko krisia deitzen duenaren hainbat alderdi dokumentatzen ditu, populazioaren zati bati ongizate material eta emozionaleko itxaropenak lortzea eragozten diona.

Pobreziaren ikerketak aipatzen ditu ezaugarritzat dituen ondorioak, batez ere, honako hiru hauek direla:

  • Bizitzaren prekarietatearen hazkunde orokorra; hau da, aukeratutako bizi-proiekturako beharrezkoak diren baliabideak modu iraunkorrean eskuratzeko segurtasunik eza.

  • Prekarietate-egoeretatik bazterkeria-egoeretara igarotzea; hau da, non jada ez dagoen sarbideari buruzko ziurgabetasunik; baizik eta, baliabideak eskuratzeko aukerarik ezaren egoerak.

  • Gizarte-desberdintasunen gorakada handia eta gizarte-bazterketarako eta -bereizketarako bide berriak agertzea. fenomeno horren ezaugarri nagusia da: aberastasuna eta eskubideak pribilegio gehien dituzten gizarte-klaseetan kontzentratzen dira; jendartearen gehiengoa, berriz, prekarietaterantz eta bazterkeriarantz bideratzen den bitartean.