Documentuak

Planak

 • Arabako Lautadaren Berdintasun II. Plana
  - [descarga]

 • Arabako Lautadako Kuadrillako Indarkeria Matxistaren Biktimei zuzendutako laguntza hobetzeko Erakundeen arteko II. Koordinazio- eta Jarduera-Protokoloa
  - [descarga]

Normatiboa

 • Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres
  - [descarga]

 • 4/2005 LEGEA, otsailaren 18koa, Emakumeen eta gizonen berdintasuna lortzeko eta emakumeen kontrako indakeria matxistarik gabe bizitzeko Legea
  - [descarga]

 • LEY ORGÁNICA 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género (Estatal)
  - [descarga]

 • 10/2022 Lege Organikoa, irailaren 6koa, sexu askatasunaren berme integralari buruzkoa
  - [descarga]

 • 39/2006 LEGEA, abenduaren 14koa, Autonomia Pertsonala Sustatzeko eta Mendekotasun egoeran dauden pertsonen Arreta (Estatua)
  - [descarga]

 • 8/2021 Lege Organikoa, ekainaren 4koa, Indarkeriaren aurkako Haur eta Nerabeen Babes Integraleari buruzkoa.
  - [descarga]